Departman za fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu je vojvođanski centar za univerzitetsku nastavu i naučna istraživanja iz svih oblasti fizike. Od kraja 1960-tih godina se razvijaju naučne metode savremene fizike koje se primenjuju kako u obrazovanju tako i u pružanju usluga privredi. Zahvaljujući pre svega entuzijazmu svojih naučnika, Departman je stekao širu afirmaciju u domaćoj i svetskoj naučnoj javnosti. Ostvarujući brojne kontakte sa svetskim univerzitetskim i naučnim centrima, Departman uspeva da doprinosi savremenim saznanjima iz fizike, te su naučnici Departmana i studenti danas rado primljeni saradnici u tim centrima.


Negujući fiziku kao logičnu i racionalnu osnovu savremene tehničke civilizacije, Departman je razvio istraživačke timove u oblastima fizike kondenzovane materije, fizike jonizovanih gasova i nuklearne fizike.

Prečice


Obaveštenje

vjokic: 2018-02-05 16:47:28
ISPIT IZ PREDMETA OSNOVI ANATOMIJE LJUDSKOG ORGANIZMA ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK 08.02.2018. GODINE U 8.00 ČASOVA.

Kolokvijum iz Engleskog jezika

vjokic: 2018-01-08 10:58:45
Engleski jezik 1 - mr Stanka Radojičić   Kolokvijum iz Engleskog jezika održaće se u četvrtak 11.01.2018. u A4 prema sledećem rasporedu:    13.15 - 14.00  Optometrija, Medicinska fizika 14.15 - 15.00  Istraživački, Profesor fizike 15.15 - 16.00  Astronomija sa astrofizikom, Meteorologija

Pristupno predavanje

vjokic: 2017-12-15 10:34:18
Pristupno predavanje će održati dr Teodora Gajo 22.12.2017. godine u laboratoriji 23 u 15:00 časova. Tema predavanja je "Određivanje elektronske koncentracije i temperature vodonikove plazme iz Štarkovog širenja vodonikove H-beta linije".

Konkurs za dodelu privremenog smeštaja

vjokic: 2017-12-13 13:42:31
Konkurs za dodelu privremenog smeštaja u Domu za nastavno-naučni podmladak Univerziteta u Novom Sadu broj: 04 - 17/58  оd 12. decembra 2017. Konkurs traje do 26.12.2017.

Obaveštenje za studente medicinske fizike

vjokic: 2017-11-28 09:41:19
Polaganje prvog kolokvijuma (osteologija, artrologija, miologija, anatomija kardiovaskularnog i limfnog sistema i anatomija gastrointestinalnog sistema) biće organizovano u subotu, 2. decembra 2017. godine u 9.00 časova.Prozivka studenata će početi u 8.45 časova!Spisak studenata po amfiteatrima će biti istaknut na elektronskoj tabli ispred zavoda za anatomiju u petak, 1. decembra 2017. godine posle 12.00 časova.Molimo studente da u tačno zakazano vreme prozivke budu ispred amfiteatra u kojem polažu kolokvijum.Katedra za anatomiju

Obaveštenje

vjokic: 2017-11-20 20:04:24
Predavanja iz Engleskog jezika 1 (optometrija) i Engleskog jezika 1 B1 (fizika) neće se održati u utorak 21.11. zbog bolesti predavača.

Termini ispita iz Matematike III

vjokic: 2017-10-11 11:46:53
Pismeni ispit iz Matematike III 13.10. je u 10 sati u amfiteatru I, a usmeni 14.10. u 9:30 u sali 60.

Konkurs za mlade istraživače

vjokic: 2017-10-10 13:58:33
Otvoren je konkurs za mlade istraživače (samo za PhD studente ili nekoga ko ima manje od 4 godine radnog iskustva (ekvivalent punog radnog vremena) i nema titulu doktora nauka)  po programu Marie Curie Initial Training Network na Open University u Engleskoj iz oblasti Low energy ELEctron driven chemistry for the advantage of emerging Nanofabrication methods (ELENA) Zainteresovani mogu naći više informacija na linku: http://www.open.ac.uk/about/employment/sites/www.open.ac.uk.about.employment/files/13526%20Job%20related%20information.pdf Možete se obratiti prof. Nigelu Masonu <nigel.mason@open.ac.uk> ili lično porazgovarati sa njim u Beogradu za vreme skupa COLLOQUIUM IN HONOR OF VALERIJ BOČVARSKI https://mail.ipb.ac.rs/~centar3/text/COLLOQUIUM-IN-HONOR-OF-V_BOCVARSKI_web.htm